Zakrystian

Zdzisłąw Jańczyk Pan Zdzisław Jańczyk pełni w naszej parafii funkcję zakrystiana od 2016 roku. Odpowiada min. za czystość szat liturgicznych, za porządek w kościele i zakrystii. Troszczy się o wygląd cmentarza przykościelnego i cmentarzy grzebalnych.