Księża pochodzący z parafii Stawiski według święceń:

Ks. Józef Lorent

Był proboszczem w Dobrzyjałowie w latach 1909 – 1922, od 1922 do 1926 r. prob. w Rydzewie, a od 1926 do 1930 r. prob. w Mikaszówce. W 1930 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Mikaszówce, w 1934 r. przeszedł do Augustowa. Zmarł 5 stycznia 1939 roku w Augustowie.

Ks. Kazimierz Grunwald (1912)

*Urodził się 4 marca 1889 roku we wsi Chmielewo, parafia Stawiski, syn Adama i Józefy z d. Kuczewskiej. W 1906 r. wstępuje do Seminarium Duchownego w Sejnach i przebywa tam, aż do momentu wyjazdu w 1911 r. na studia do Rzymu, gdzie 4 lutego 1912 r. przyjmuje święcenia kapłańskie i uzyskuje stopień doktora prawa kanonicznego. Po powrocie do kraju w latach 1918 – 1923 pełni funkcję prefekta w Łomży, a w latach 1923 – 1929 w Suwałkach. W 1929 r. zostaje proboszczem w Berznikach, a w 1930 r. w Łapach, w 1935 r. zostaje proboszczem w Wysokiem Mazowieckiem i dziekanem. W 1953 r. odchodzi z tej parafii i zamieszkuje z Ostrołęce. W 1974 r. opuszcza Ostrołękę i zamieszkuje w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Tykocinie. Tutaj 3 lipca 1981 r. umiera. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczy ks. bp. Tadeusz Zawistowski. Doktor prawa kanonicznego. Dziekan dekanatu Wysoko-Mazowieckiego. Zmarł 3 lipca 1981 roku.

Ks. Stefan Zajkowski (1926)

Urodził się w Stawiskach 2 września 1901 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1926 roku. Doktor prawa kanonicznego. W roku 1951 był profesorem prawa kanonicznego w Seminarium Duchownym w Olsztynie.

Ks. Piotr Zajkowski

Brat ks. Stefana. Pracował w diecezji Warszawskiej.

Ks. Kazimierz Kownacki (1931)

Urodził się w Barżykowie w 1900 roku. Wyświęcony na kapłana w 1031 roku. Proboszcz w Zielonej diecezja Płocka. Zmarł 1971 roku.

Ks. Klemens Jan Karwowski (1954)

Urodził się 26 sierpnia 1927 r. w Karwowie, był najmłodszym z czworga dzieci Aleksandra i Józefy z d. Sokołowska. W 1948 roku zdaje egzamin uzyskując tzw. „małą maturę” i wstępuje do Niższego Seminarium Duchownego w Olsztynie. W roku 1951 uzyskuje maturę i przenosi się do Seminarium Duchownego w Łomży. Wyświecony na kapłana 19 maja 1954 roku. Po miesięcznej przerwie został skierowany przez bp. do parafii w Puchałach na wikariusza. Jako wikariusz pracował w parafiach: w 1955 r. Ostrów Mazowiecka, 1957 r. Wyszonki Kościelne, 1959 r. Wizna, 1963 r. Grajewo, 1965 r. Kadzidło, 1968 Olszyny. W 1972 roku zostaje mianowany proboszczem w Osowcu, a następnie w 1978 r. przechodzi do parafii w Zbójnej. Tu pracuje do śmierci. Umiera nagle, na zawał serca 19 maja 1980 roku. Uroczystościom pogrzebowym w Stawiskach przewodniczy bp. Mikołaj Sasinowski.

Ks. Jan Waliszewski (1955)

*Urodzony 19 grudnia 1928 roku w Stawiskach, syn Jana i Marianny z Myślińskich. W 1950 r. zdaje maturę w Olsztynie i wstępuje do seminarium w Łomży. Święcenia kapłańskie przyjął 3 lipca 1955 roku, a następnie został wikariuszem w swojej rodzinnej parafii w Stawiskach. W roku 1959 jest wikariuszem w Szczepankowie, w 1962 r. w Nurze, w 1967 r. w Sejnach. W roku 1968 zostaje mianowany proboszczem parafii Karolin. Umiera 8 września 1972 r. i zostaje pochowany na cmentarzu w Łomży.

Ks. Tadeusz Truszkowski (1958)

Urodzony w Cedrach. Wyświęcony w 1958 roku. Pracował na terenie diecezji Olsztyńskiej.

Ks. Kazimierz Chrzanowski (1963)

Urodził się w Rostkach 30 listopada 1939 r., syn Stanisława i Józefy. Wyświęcony na kapłana 19 maja 1963 r. przez bp. Czesława Falkowskiego. Jako wikariusz pracował: 1963 r. Wigry, 1966 r. Miastkowo, 1971 r. Kleczkowo, 1971 r. Śniadowo, 1973 r. Myszyniec, 1975 r. Wąsosz, 1975 r. wikariusz adiutor Rutka Tartak, a od 1982 r. wikariusz adiutor parafii Bargłów Kościelny. W 1983 roku mianowany proboszczem parafii Wyszonki Kościelne i duszpasterzem rolników w dekanacie Wysokie-Mazowieckie. W 1986 r. otrzymał tytuł kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Sejnach. W latach 1991 – 1993 dziekan dekanatu Wysokie - Mazowieckie. W 2005 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Piszu (diecezja Ełcka). Zmarł 13 marca 2008 r. i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Piszu.

Ks. Wiesław Domitrz (1965)

Urodził się w 1939 r. Wyświęcony na kapłana 27 maja 1965 r. W 1973 r. wikariusz w Kolnie. W roku 1992 mianowany Kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Ełckiej, a w 2002 Kapelanem honorowym Jego Świątobliwości. Od roku 1990 proboszcz parafii w Krasnymborze (diecezja ełcka).

Ks. Andrzej Nawrocki (1971)

* Syn Stanisława Jerzego i Ireny Ludwiki z Langów, urodził się 4 grudnia 1946 r. w Ostromecku koło Bydgoszczy. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Pawłowie, a później w Stawiskach. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Łomży, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. W 1965 r. zdał egzamin dojrzałości i złożył dokumenty do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Na początku III roku studiów w seminarium w 1967 r. został powołany do odbycia służby wojskowej w Bartoszycach koło Olsztyna. Do Łomżyńskiego seminarium powrócił w listopadzie 1968 roku, gdzie dalej kontynuował studia i przygotowanie do kapłaństwa. W roku 1970 przyjął święcenia diakonatu, a roku później 30 stycznia otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Mikołaja Sasinowskiego. Po święceniach posługę kapłańską jako wikariusz pełnił w parafii: Studzieniczna, następnie Wyszonki Kościelne, Wąsosz i Nur. Zginął tragicznie dnia 23 października 1974 roku w wieku 28 lat. Pochowany został na cmentarzu w Stawiskach.

Ks. Mieczysław Lubiejewski (1972)

Urodził się w 1946 r. w Rogalach, syn Konstantego i Marianny z d. Mikucka. Wyświęcony 28 maja 1972 r. w Kolnie przez bp. Mikołaja Łasinowskiego. Pełni obowiązki wikariusza: 1972 r. Kaletnik, a następnie Białaszewo, 1974 r. Wyszonki Kościelne, 1976 r. Kleczkowo, 1979 r. Dąbrówka Kościelna, 1981 r. Kadzidło, 1984 r. Kołaki, 1985 r. Sokoły, 1989 Jedwabne. Od 1991 roku proboszcz parafii Leman, a od 1998 r. kapelan szpitala w Grajewie.

O. Kazimierz Synowczyk OFM Cap (1981)

Ks. Remigiusz Krajewski (1988)

Ks. Bogusław Ofman (1992)

Ks. Grzegorz Stasiak (1999)