Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Błogosławiony jesteś, miłosierny Boże (...)
i wszystkie Twoje dzieła niech Cię błogosławią na wieki

Poświęcenie ołtarza

Tegoroczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w naszej parafii miała wymiar szczególny. Grudniowy wieczór stał się bowiem dla nas nie tylko czasem uwielbienia Matki Bożej w tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia, ale także okazją do wspólnej modlitwy z biskupem ordynariuszem ks. Januszem Stepnowskim. Ksiądz biskup przyjął zaproszenie księdza proboszcza Wojciecha Turowskiego i przybył na wieczorną mszę święta, aby dokonać konsekracji nowego ołtarza soborowego oraz poświęcenia bocznego ołtarza Miłosierdzia Bożego. Księdzu biskupowi towarzyszyli: kanclerz kurii ks. Artur Szurawski, oficjał Sądu Biskupiego w Łomży ksiądz Zenon Jarząbek oraz ksiądz profesor Jarosław Sokołowski.

Kiedy zegar na wieży wybił siedemnastą, w murach świątyni rozległy się dźwięki muzyki organowej towarzyszące śpiewowi chóru. Po chwili procesjonalnie zostali wprowadzeni księża celebransi. Rozpoczęła się msza święta. W homilii ksiądz biskup przypomniał, jak ważne są wszelkie akty dobra podejmowane przez chrześcijan – tylko one mogą być odpowiedzią człowieka prawdziwie wierzącego na ataki zła. Zwrócił także uwagę na to, że tajemnica Bożego Miłosierdzia jest dla nas i darem, i wielkim zadaniem. Stwarza bowiem szansę na korzystanie z Chrystusowego Miłosierdzia, a jednocześnie zobowiązuje do aktów miłosierdzia wobec bliźnich.

Po homilii nastąpiła konsekracja ołtarza. Zanim ksiądz biskup namaścił go świętym olejem, został sporządzony dokument potwierdzający ten doniosły akt. Podpisali go nie tylko ksiądz biskup i księża celebransi, ale także ksiądz proboszcz Wojciech Turowski, ksiądz wikariusz Wojciech Turek, księża obecni na uroczystości oraz przedstawiciele społeczności parafialnej: p. Halina Skrodzka, p. Stanisław Konopka, p. Edward Rydzewski. Tę część uroczystości zakończyło poświęcenie nowego ołtarza bocznego – tryptyku, którego centralną część stanowi obraz Chrystusa Miłosiernego, a boczne skrzydła: obraz świętego Jana Pawła i obraz świętej siostry Faustyny.

Mijały kolejne minuty, a wraz z nimi uroczystość dobiegała końca. Zanim ksiądz biskup opuścił świątynię, udzielając żegnającym go parafianom ze Stawisk błogosławieństwa, przedstawiciele naszej wspólnoty wyrazili w imieniu wszystkich obecnych wdzięczność za dokonanie aktu konsekracji ołtarza soborowego i poświęcenie ołtarza bocznego.

Na zakończenie jeszcze raz zadrżały mury świątyni – kiedy zabrzmiały z całą swoją mocą nasze odrestaurowane organy, a chór zaśpiewał radosne „Alleluja” na chwałę Chrystusa Miłosiernego i Jego Matki Niepokalanie Poczętej. Oby ten radosny modlitewny nastrój pozostał w naszych sercach tak długo, jak długo żyć będzie w naszej pamięci wspomnienie aktu konsekracji ołtarza.

D.H.

img_0422.jpg img_0424.jpg img_0426.jpg img_0427.jpg img_0428.jpg img_0432.jpg img_0437.jpg img_0439.jpg img_0440.jpg img_0441.jpg img_0443.jpg img_0444.jpg img_0446.jpg img_0448.jpg img_0450.jpg img_0451.jpg img_0452.jpg img_0454.jpg img_0457.jpg img_0459.jpg img_0462.jpg img_0465.jpg img_0466.jpg img_0468.jpg img_0471.jpg img_0472.jpg img_0473.jpg img_0474.jpg img_0476.jpg img_0477.jpg img_0478.jpg img_0480.jpg img_0481.jpg img_0484.jpg img_0486.jpg img_0487.jpg img_0488.jpg img_0489.jpg img_0493.jpg img_0497.jpg img_0499.jpg img_0500.jpg img_0502.jpg img_0507.jpg img_0508.jpg img_0509.jpg img_0512.jpg img_0519.jpg img_0522.jpg img_0525.jpg img_0528.jpg img_0529.jpg img_0530.jpg img_0533.jpg img_0540.jpg img_0541.jpg img_0543.jpg img_0547.jpg img_0551.jpg img_0553.jpg img_0556.jpg img_0563.jpg img_0567.jpg img_0573.jpg img_0576.jpg img_0581.jpg