Iskra Bożego Miłosierdzia zapłonęła także w naszej parafii

28 września 2014 roku – w rocznicę beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki – o godzinie 15:00 na wezwanie księdza proboszcza Wojciecha Turowskiego wierni parafii w Stawiskach spotkali się w parku na wspólnej modlitwie.

W godzinie Bożego Miłosierdzia z alejek jesiennego parku we wszystkie strony popłynęły słowa wzruszającej pieśni, którą zaintonował pan organista Dariusz Krasiński:

Nasze plany i nadzieje, coś niweczy raz po raz,
Tylko Boże Miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas.

Pieśń ta stała się prawdziwym wyznaniem wiary w moc Bożego Miłosierdzia. Zanim rozległy się w parku słowa modlitwy, ksiądz proboszcz przypomniał, że wśród wielu intencji wspólnie z księdzem wikariuszem zanosi do Jezusa Miłosiernego błaganie o łaskę pokoju między narodami ukraińskim i rosyjskim.

Podjęta przez księży i grupę wiernych naszej parafii inicjatywa jest odpowiedzią na apel Ojca Świętego Franciszka, aby katolicy odważyli się głosić Ewangelię i świadczyć prawdę o Chrystusie na ulicach miast.

Należy mieć nadzieję, że iskra Bożego Miłosierdzia, która zapłonęła w sercach obecnych na wspólnej modlitwie, nie zgaśnie, a refren pieśni o Bożym Miłosierdziu stanie się życiowym drogowskazem dla wszystkich próbujących znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie szukać ocalenia.

Jezu, ufam Tobie, od dziecięcych lat,
Jezu, ufam Tobie, choćby zwątpił świat.
Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej
I w opiece czułej duszę moją miej.
D.H.