Adwentowe oczekiwanie na przyjście Chrystusa

Rozpoczynający nowy rok liturgiczny Adwent dla katolików stanowi czas szczególny. Radości ze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia towarzyszy bowiem refleksja nad własnym życiem, prowadząca do duchowego przygotowania na przeżywanie Tajemnicy Wcielenia.

W Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza czytamy, że Adwent „Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania".

Aby dochować wierności tradycji naszych ojców i przygotować się duchowo na radosne przeżywanie Bożego Narodzenia, możemy uczestniczyć w roratach, czyli mszach świętych ku czci Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie ze zwyczajem rozpoczynają się one o świcie. Poprzedzają je śpiewane przy zapalonej roratniej świecy Godzinki.

Nie wszyscy mogą wziąć udział w porannej modlitwie i mszy świętej, dlatego w trosce o nich dwa razy w tygodniu – w środy i piątki o godzinie 17 – odprawiane są wieczorne roraty. Na tym nabożeństwie gromadzą się dzieci ze swoimi rodzicami. Wchodzą do świątyni z płonącymi lampionami świadczącymi o ich czujnym oczekiwaniu na nadejście Pana Jezusa.

Roraty

W czasie wieczornych rorat dzieci inscenizują wydarzenia z życia biblijnych postaci związanych z narodzeniem Jezusa w betlejemskim żłóbku. Możemy więc przenieść się w czasie i przestrzeni, by znaleźć się w roku narodzenia Chrystusa w niewielkim miasteczku Nazaret i stać się świadkami spotkania Maryi z Aniołem zwiastującym Jej poczęcie Syna Bożego. W kolejnej inscenizacji można razem z Maryją udać się do Elżbiety, żony Zachariasza. Wystarczy wsłuchać się w słowa dzieci, by poznać tajemnicę narodzenia Jana Chrzciciela.

Adwent trwa. Zapalają się kolejne świece w adwentowym wieńcu. Jest jeszcze czas na to, przygotować swoje serce na Boże Narodzenie. To ono powinno być otwarte i wysprzątane przed przyjściem Syna Bożego. Jeśli więc do tej pory brakowało chwili na modlitwę i refleksję na sensem Bożego Narodzenia, warto porzucić przedświąteczne porządki i zakupy, aby wejść do kościoła i wziąć udział w adwentowym czuwaniu modlitewnym.

D.H.

dsc_0204.jpg dsc_0206.jpg dsc_0208.jpg dsc_0254.jpg dsc_0255.jpg dsc_0257.jpg dsc_0258.jpg dsc_0259.jpg dsc_0261.jpg dsc_0263.jpg dsc_0267.jpg dsc_0269.jpg dsc_0270.jpg dsc_0271.jpg dsc_0275.jpg 2.jpg 3.jpg 5.jpg 6.jpg 8.jpg dsc_0277.jpg dsc_0281.jpg dsc_0283.jpg dsc_0285.jpg dsc_0287.jpg dsc_0289.jpg dsc_0291.jpg dsc_0293.jpg dsc_0295.jpg dsc_0297.jpg img_0617.jpg img_0618.jpg img_0619.jpg img_0620.jpg img_0624.jpg img_0625.jpg img_0626.jpg img_0627.jpg img_0629.jpg img_0631.jpg img_0632.jpg