Wielki Czartek

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się w Kościele Triduum Paschalne. Wieczorne nabożeństwo zgromadziło przy ołtarzu kapłanów i licznie zgromadzonych parafian. Mszy koncelebrowanej przewodniczył ks. Wojciech Turowski, proboszcz parafii wraz z ks. kan. Franciszkiem Lesieckim i ks. Wojciechem Turkiem, wikariuszem. Podczas homilii, ks. proboszcz zwrócił uwagę, aby z odwagą ducha wkroczyć w misteria tych trzech dni. Powiedział, że wszystko w liturgii jest znakiem miłosierdzia Boga. Znakiem miłości, łaskawości, życzliwości, niczym nie zasłużonego daru dla nas od Miłosiernego Boga. W Wieczerniku Jezus zaskoczył uczniów trzema wymownymi znakami, które później nadadzą sens misji Kościoła w świecie. Tymi znakami są: chleb i wino – Ciało i Krew Pańska, obmycie nóg apostołom – znak służby w miłości, komunia z Piotrem i Judaszem i pozostałymi apostołami – łaska miłosierdzia i grzech człowieka. W tym roku celebrans obmył nogi 12. ojcom rodzin. Na koniec homilii zachęcił, by ojcowie rodzin, którzy są podporą i filarem rodziny wzięli naukę płynącą ze znaku obmycia nóg i z miłością służyli swojej rodzinie w miłości, by nie szczędzili sił i cząstkowych ofiar dla wychowania dzieci, zapewnienia bezpieczeństwa i miłości w rodzinie.

c01.jpg c02.jpg c03.jpg c04.jpg c05.jpg c06.jpg c07.jpg c08.jpg c09.jpg c10.jpg c11.jpg c12.jpg c13.jpg c14.jpg c15.jpg