Duszpasterze

Proboszcz parafii:

Ks. kan. dr Wojciech Turowski

Wikariusz:

ks. dr Grzegorz Dębek