W promieniach Bożego Miłosierdzia

krakow09.jpg

Dnia 27 kwietnia, w czwartek po porannej mszy św., o godz. 8.00 wyruszyła autokarowa pielgrzymka ze Stawisk do Krakowa Łagiewnik, po relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Grupa pielgrzymów wynosiła 47 osób. Pierwszym punktem programu był grób bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie oraz odwiedzenie muzeum Jemu poświęcone. Następnie odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach k. Częstochowy. Tam Matka Boża cieszy się sławą Uzdrowicielki chorych. Na nocleg zajechaliśmy do gościnnych sióstr Sercanek przy św. Barbarze w Częstochowie. Obecność na Jasnej Górze i Apel Jasnogórski przypomniał nam, że to tu bije serce chrześcijańskiego narodu. Wszyscy byliśmy urzeknięci piękniejącą z roku, na rok Jasną Górą. Na drugi dzień, w piątek rano wyruszyliśmy do Łagiewnik, gdzie o godz. 10.00 mieliśmy prelekcję s. Teresy na temat życia i przeżyć mistycznych św. Faustyny Kowalskiej. O godzinie 11.00 została odprawiona msza św. Najpierw przy ołtarzu Jezu, ufam Tobie, gdzie znajdują się doczesne szczątki św. Faustyny nastąpiło przekazanie relikwiarza Świętej przez s. Dianę. Następnie ks. proboszcz odczytał Modlitwę św. Jana Pawła II do św. Faustyny, potem nastąpiła dalsza cześć mszy św. W homilii, kaznodzieja zwrócił uwagę na postawę Gamaliela, członka Wysokiej Rady, która sądziła Piotra apostoła za głoszenie nowiny, że Jezus Zmartwychwstał. „Rozsądny głos jest przejawem działania Bożego Miłosierdzia. Dzięki takiemu rozsądnemu wystąpieniu został uwolniony Apostoł, dzięki rozsądkowi w naszym życiu, Bóg może okazywać nam swe miłosierdzie”. W dalszej części homilista zwrócił uwagę na apostolat miłosierdzia, który można realizować zawsze i wszędzie uczestnicząc pobożnie w Eucharystii, w adoracji Najświętszego Sakramentu w duchu św. Faustyny, która chciała być Hostią ofiarowaną Jezusowi. Złagodzenie naszych ostrych sądów i ocen, wyobraźnia miłosierdzia, łagodność i postawa pokory i przebaczenia, to drobne kroki na drodze apostolatu miłosierdzia. Po mszy św. zwiedziliśmy kompleks budynków łagiewnickiego sanktuarium po czym przemieściliśmy się na sąsiednie wzgórze, gdzie mieści się nowo wybudowane Sanktuarium Św. Jana Pawła II. Budowla imponująca, współczesna a zarazem bizantyjska w architekturze i mozaikowym wystroju. Ma wiele kaplic, jedna z nich poświęcona jest św. Janowi Pawłowi II z relikwiarzem krwi i z płytą nagrobną zdjętą z rzymskiego grobowca apostolskiego. Końcowym akordem pielgrzymki był Wawel z przepiękną katedrą, nagrobkami królewskimi i sarkofagiem pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Mimo, że pogoda była dżdżysta, to humory wszystkim dopisywały. Z modlitwą i śpiewem wróciliśmy do Stawisk.

krakow01.jpg krakow02.jpg krakow03.jpg krakow04.jpg krakow05.jpg krakow06.jpg krakow07.jpg krakow08.jpg krakow09.jpg krakow10.jpg