Plebania (Klasztor)

Obecna plebania mieści się w gmachu dawnego klasztoru Ojców franciszkanów. Jest to piętrowy, murowany budynek. Znajduje się w nim plebania, wikariat, kancelaria i poradnia rodzinna. W budynku tym mieści się również kaplica św. Fortunata.

 Klasztor, a obecna plebania, został zbudowany w latach 1788-1791 staraniem dziedzica Antoniego Bykowskiego. Jest to budowla na planie wydłużonego prostokąta, murowana z cegły, na kamiennych fundamen­tach, dwukondygnacy­jna z dwuspado­wym dachem.

 

 


Gdy w 1867 roku Ojcowie Franciszkanie zostali usunięci ze Stawisk za poparcie Powstania Styczniowego, wówczas połowę budynku klasztornego przekształcono i przeznaczono na cele świeckie. Początkowo mieściły się w nim koszary, później szkoła.

 


Około 1935 r. przerobiono kilka cel piętra na salę teatralną. Wyburzono również łącznik między klasztorem a kościołem, który uniemożliwiał przejście procesji.