Lektorzy

Lektorzy

 

Lektor - (od łac. "lector" - czytający). Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może także w procesji nieść lekcjonarz i ewangeliarz, wykonywać modlitwę wiernych. Lektor posiada swoją własną funkcję liturgiczną i wykonuje ją, chociażby obecni byli duchowni wyższych stopni. Może on podawać także intencje modlitwy powszechnej, a także czytać antyfony. Gdy nie ma psalmisty, wówczas lektor może wykonać śpiew między czytaniami.

Kiedyś lektorami byli tylko mężczyźni - z rzadka chłopcy. Byli oni ustanawiani przez biskupa (w Polsce zwyczaj ten gdzieniegdzie zachowano), który udzielał im posługi lektoratu. Dziś lektorat, jako posługę przygotowującą do święceń kapłańskich (od X w.), otrzymuje się na 3 roku seminarium. Lektor ustanowiony obrzędem ma prawo do święcenia pokarmów. Na urząd lektora należy powoływać osoby nadające się do tej funkcji, zarówno pod względem dykcji, jak i cech moralnych. Lektor musi cechować się dobrą dykcją; artykulacją, właściwą interpretacją tekstów, akcentów logicznych, naturalnością mowy, odpowiednim oddychaniem, modulacją głosu. Lektor ma kochać Pismo Św., poznawać je i chętnie czytać. Strojem lektora jest alba przepasana cingulum.

Będąc lektorami służymy do mszy świętych, czytamy Słowo Boże, pomagamy w organizacji uroczystości parafialnych, dbamy o porządek w zakrystii i wokół kościoła.

Liturgiczna Służba Ołtarza lektorów, przy parafii św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach liczy 28 lektorów. Opiekunem jest ks. Stanisław Kućmierowski.

Bałdyga Marcin

Bikowski Tomasz

Dąbkowski Daniel

Dąbkowski Kamil

Chrzanowski Adam

Chludziński Kamil

Ćwiekowski Łukasz

Jarosz Patryk

Kłos Arkadiusz

Kłos Paweł

Kossewski Lech

Konopka Adam

Kotowski Adrian

Krasiński Paweł

Majkrzak Patryk

Majkrzak Radosław

Mieczkowski Patryk

Nowicki Marcin

Polkowski Sebastian

Rogalski Grzegorz

Rydzewski Marcin

Truszkowski Patryk

Tyszko Marcin

Tyszko Paweł

Wesołowski Artur

Wojno Łukasz

Zalewski Tomasz

Zelkowski Krzysztof

Lektorzy maja wyznaczone obowiązkowe dyżury na Mszach świętych na których zawsze powinien być obecny. Zbiórki:

- w każdą sobotę o godz. 16,00 przy kościele;

- w szkole na długiej przerwie w klasie nr 16

 

Pięć zasad lektora

 

Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.

Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.

Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.

Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.

Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

 

 

Strój lektora

 

Do pełnienia posługi w liturgicznych obrzędach Kościół wymaga określonego stroju. Ani kapłan, ani ministrant nie może wyjść do ołtarza w byle jakim ubiorze. Strój jest jednym ze sposobów podkreślania ważności i wielkości sprawowanych tajemnic. Ma on także znaczenie symboliczne.

Lektor, aby w sposób właściwy i doskonały spełniał swe funkcje, powinien ustawicznie rozważać Pismo św.