Święty Antoni, patronie nasz, módl się za nami...

św. Antoni z Padwy

Od chwili powołania w 1903 roku parafii w Stawiskach jej patronem jest święty Antoni z Padwy. Jego wspomnienie liturgiczne przypada 13 czerwca – właśnie w tym dniu święty zakończył w 1231 roku swoje 36-letnie życie.

Święty Antoni zyskał już za życia sławę wielkiego kaznodziei. Łask płynących z jego daru doświadczyli mieszkańcy wielu włoskich i francuskich miast. Jedna z legend o Antonim głosi, że kiedy stał nad brzegiem morza i nauczał, przypłynęły morskie ryby, by go słuchać. Widząc to, mieszkańcy Rimini otworzyli się na działanie Słowa Bożego. Mimo wielkiej mądrości i daru wymowy pozostał święty Antoni niezwykle skromnym zakonnikiem.

Cnoty, szlachetność i mądrość zakonnika zostały docenione przez papieża Grzegorza IX, który pod wpływem wysłuchanego kazania nazwał Antoniego „prawdziwą arką przymierza zawierającą w sobie najszczytniejsze skarby duchowe”.

Od początku istnienia kościoła w Stawiskach święty Antoni otaczany był szczególną czcią. Świadczy o tym boczny ołtarz z pięknym obrazem nieznanego artysty. Znajdujący się na nim napis z 1731 roku przypomina, że nikt, kto o ratunek błaga świętego Antoniego, nie zostanie bez pomocy. Obraz przedstawia zakonnika trzymającego na rękach Dzieciątko Jezus.

Zgodnie z tradycją w niedzielę 14 czerwca, tuż po wspomnieniu liturgicznym świętego Antoniego z Padwy, obchodziliśmy odpust parafialny. Sumę odpustową odprawił ksiądz Piotr Ćwikło. W swoim kazaniu nie tylko zaprezentował sylwetkę naszego patrona, ale przypomniał także o niezwykłej duchowości świętego. Wyjaśnił, dlaczego święty przedstawiany jest z Dzieciątkiem Jezus, opowiadając barwnie o cudownych objawieniach, jakie stały się udziałem zakonnika. Zwrócił również uwagę na to, że dla współczesnego człowieka – często z takim trudem poszukującego właściwej drogi życiowej – święty Antoni jest wzorem zawierzenia Chrystusowi. Dlatego też zachęcił do oddawania czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa poprzez obchodzenie pierwszych piątków miesiąca. Sumę odpustową zakończyła procesja wokół świątyni. Piękną oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór parafialny przygotowany przez organistę pana Dariusza Krasińskiego.

Święty Antoni jest uznawany za orędownika we wszystkich sprawach beznadziejnych. To jego proszą o wstawiennictwo poszukujący rzeczy zagubionych. To przed jego ołtarzem modlą się o ocalenie ci, którzy zabłądzili na krętych ścieżkach życia.

O Boże, Ojcze dobry i miłosierny,
który wybrałeś świętego Antoniego jako świadka Ewangelii
i posłańca pokoju pośród Twego ludu, wysłuchaj modlitwy,
z którą zwracamy się do Ciebie za jego pośrednictwem.
Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze;
zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha.
Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież.
Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczanym
przez chorobę, cierpienie i samotność.
Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia,
udzielając nam Twojej miłości
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

D.H.