Wierzyć w Jezusa, jak Maryja i w tej wierze trwać

Dodane przez guziec - pon., 08/02/2021 - 15:44
Kulesza

W niedzielę 1 sierpnia przeżywaliśmy Odpust Matki Bożej Anielskiej. Kaznodzieją był ks. dr Bogusław Kulesza, który 25 lat posługuje w Italii, w diecezji Modena-Nonantoli. Ks. Kulesza pochodzi z Zambrowa, z parafii, z której również pochodzi nasz ks. Proboszcz. W homilii kaznodzieja odniósł się do słowa Bożego. Nawiązał do ewangelii, w której Chrystus czyni zarzut zgromadzonym tłumom, iż podążają za nim pragnąc otrzymać dobra ziemskie, a nie duchowe. Zachęca, aby szukano Go nie dlatego, że nakarmił głodnych, lecz dlatego, że jest Mesjaszem, posłanym przez Ojca, aby nas zbawić. Homilista zachęcał, by i dziś szukać komunii z Bogiem, budować żywą relację z Nim, który Jest, istnieje i jest Miłością a nie z myśleć tylko, co może On nam dać.

Ks. Kulesza podkreślił, że fundamentalną sprawą jest wierzyć w Jezusa, mówił: „Na pytanie Żydów co mają czynić Jezus odpowiada że jest jedno dzieło: wierzyć On jest Synem posłanym przez Boga. Żaden rytuał, żadna asceza nie zastąpi żywej wiary, bez której popadamy w formalizm religijny, który na dłuższą metę nam ciąży. Żywa wiara w ciągłą obecność Syna Bożego, odnawiana w nas mocą Ducha Świętego, oświeca naszą codzienną drogę i ukazuje prawdziwy sens każdemu naszemu działaniu. Takiej wiary doświadczamy we wspólnocie wiernych, którzy nie tylko wspólnie się modlą, ale życzą sobie dobra wzajemnie przebaczają winy i wspierają w trudnych chwilach. Taka żywa wiara powinna być przekazywana dzieciom przez rodziców, dziadków. Młodzież potrzebuje świadectwa takiej wiary”.

Obrazując głoszone słowo Boże, kaznodzieja odwołał się do polskich świętych; „Polska posiada świadków żywej wiary znanych na całym świecie. 80 rocznica ofiary z życia św. Maksymiliana Marii Kolbego, który w obozie Auschwitz wspierał załamanych ucząc ich dziecięcej ufności w opiekę Maryi. Wielu doświadczyło matczynej miłości Matki Boga i wyszło cało z piekła obozu koncentracyjnego.

Także kardynał Wyszyński, który postawił wszystko na Maryję, zachęcał naród polski do szukania pomocy z Nieba poprzez codzienny różaniec”.

Sumista odwołał się do doświadczenia z pracy duszpasterskiej w Italii: „Także we Włoszech istnieje dużo przykładów dotyczących mężczyzn i kobiet, którzy zostali dotknięci poprzez łaskę Bożą i żyją wiarą. Chociażby włoski selekcjoner Roberto Mancini, który publicznie świadczy o swojej wierze w Boga. Mówił, że <<jako chłopiec odszedłem od Kościoła, ale w dorosłym życiu Maryja upomniała się o mnie. Doświadczyłem jej matczynej obecności i pomocy>>. Powrócił do praktyk religijnych z sercem pełnym wdzięczności i ufności. Przytoczyłem ten przykład gdyż moja parafia posiada zrzeszenie sportowe piłki nożnej i siatkowej z frekwencją ponad 600 dzieci i  młodzieży. Młodzież i dzieci są przy kościele, na boisku, ale wielkim wyzwaniem dla wspólnoty parafialnej jest ich ewangelizacja, prowadzenie do Chrystusa”.

Odnosząc się do odpustu Porcjunkuli wspomniał o doświadczeniu miłosierdzia, które było udziałem św. Franciszka z Asyżu. Pragnął on, aby każdy z ludzi w swoim sercu przyjął łaskę płynącą z Miłości Pana Jezusa do każdego człowieka. Swoją ufnością w dobroć Boga i hojnością zadziwił ówczesnego papieża, który zatwierdził odpust Porcjunkuli.

Homilię zakończył zachętą, aby z okazji odpustu przebaczać nawzajem winy, wspomagać się wzajemnie i nie stronić od braci i sióstr w wierze, którzy podczas Mszy św. karmią duszę obecnością żywego Boga. Odwołując się do świadectwa swojego abpa Erio Castellucci, który swego czasu uczestniczył w egzorcyzmie nad młodym człowiekiem, dowiedział się od Złego ducha, że jemu zależy na tym, abyśmy się izolowali od innych a wtedy jest mu łatwiej nas zwieść do grzechu i doprowadzić do utraty wiary i nadziei. Ks. Bogusław uważa, że „niemożliwe jest pełne uczestnictwo w ofierze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa poprzez telewizję lub Internet. Komunia z Bogiem dokonuje się przez sakramentalną jedność, poprzez komunię z wiernymi w kościele, na modlitwie, i we wzajemnej miłości”.

001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg 007.jpg 008.jpg 009.jpg 010.jpg 011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg 015.jpg 016.jpg 017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg 021.jpg 022.jpg 023.jpg 024.jpg 025.jpg