Z głębi duszy św. Antoniego Padewskiego

Dodane przez guziec - śr., 06/10/2020 - 09:11
św. Antoni z Padwy

Myśli św. Antoniego Padewskiego

 1. „Olej działa pięciorako: pływa po wierzchu wszelkiej cieczy, zmiękcza rzeczy twarde, łagodzi ostre, rozjaśnia ciemne, nasyca ciała. Podobnie Imię Jezus, które przewyższa wszelkie Imię, ludzkie i anielskie, gdyż na Imię Jezusa zgina się wszelkie kolano. Jeśli je głosisz, zmiękcza twarde serca; jeśli go wzywasz łagodzi ostrze pokusy; jeśli myślisz o nim, oświeca serce; jeśli je czytasz, nasyca umysł".

 2. „Cierpliwość jest pasem bezpieczeństwa duszy, który broni ją i chroni od wszelkiej perturbacji".

 3. „Każdy chrześcijanin, który został przez wiarę zasadzony w Kościele Chrystusowym, powinien rosnąć z dobrego w lepsze i w swoim czasie przynosić owoce życia wiecznego".

 4. „Nie sądź i nie karć surowo człowieka błądzącego, ale łagodnie".

 5. „Miłość Boża jest pokarmem duszy, żeby rosła z cnoty w cnotę, i żeby znosiła udrękę wszelkiego ucisku".

 6. „Gdybyś chciał ratować człowieka ugrzęzłego w bagnie, to byś go nie wpychał głębiej, ale podnosił".

 7. „Wiara i nadzieja w duszy to jak dwa skrzydła u ptaka: za ich pomocą dusza unosi się ponad rzeczy ziemskie".

 8. „Wszystkie rzeczy są niczym, wyjątkiem jest miłość Boga. One przemijają, a miłość Boga trwa na wieki".

 9. „Rozum był wcześniej niż książki. Kto więc swój rozum wzbogaca doświadczeniem, ten czerpie z samego źródła mądrości".

 10. „Cała ziemia pełna jest Bożego miłosierdzia. Dzięki miłosierdziu Bożemu jesteśmy tym, czym jesteśmy, a bez niego bylibyśmy niczym".

 11. „Miłosierdzie wobec ubogich leczy trąd skąpstwa i czyni duszę piękną".

 12. „Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca".

 13. „Są dwie rzeczy, które powinny naprowadzić nas na pokorę: ubóstwo naszego istnienia oraz szybko uciekające życie".

 14. „W tym mglistym świecie, święci jaśnieją niczym gwiazdy na firmamencie".

 15. „Kto nie pragnie rzeczy wiecznych, kocha rzeczy ziemskie".

 16. „Nie dopuszczaj gniewu do serca twego, a gdy już tam jest, broń mu wstępu na oblicze. Powściągnij język, aby w słowach nie wybuchnął, a gdy to się stało, strzeż się, aby się czynem nie objawił".

 17. „Człowiek ma tyle bożków, ile kultywuje nałogów".

 18. „Kiedy dusza rozmięka w roskoszach, wtedy wiara w Chrystusa w nas gnuśnieje".

 19. „Chwała niegodziwców im bardziej się wynosi, tym jest mniej stabilna".

 20. „Kto żyje w samotności, wolny jest od trzech niebezpiecznych rzeczy: od zbytniego mówienia, słuchania i patrzenia".

 21. „Nie chcę osądzać tego grzesznika, bo albo byłem, albo jestem, albo mogę być takim jak on".

 22. „Bóg czasami nawiedza zabłąkaną duszę nakazem, czasami karą, a czasem cudem".

 23. „Jak ciało napełnia się powietrzem, tak chciwiec napełnia się złotem. Jest jak otchłań bez dna, bez umiaru".

 24. „Człowiek zrasza ogród, żeby zebrać owoce. I ty zraszaj serce biedaka jałmużną, która jest wodą Bożą, aby zebrać owoc w życiu wiecznym".

 25. „Miasto słońca – brama Raju – Rana boku [Chrystusowego] jest miastem słońca…Albowiem w otwarciu boku Pańskiego została nam otworzona brama raju, poprzez którą zaświecił nam blask wiecznego światła".

Przeczytaj więcej o naszym Patronie