Pani Dorota Dardzińska

Jako nauczyciel ma 28 letni staż pracy. W 1993 roku podjęła pracę jako katechetka w Szkole Podstawowej w Mieczkach. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej w Stawiskach jako katecheta i nauczyciel historii.