„O zbawcza Hostio godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram…”

Procesja Bożego Ciała w Stawiskach 2016

Tegoroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wypadła 26 maja. Był to piękny słoneczny dzień. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Stawisk przyszli na Mszę św. o godz. 10.00 z procesja, by pójść ulicami miasta za Chrystusem ukrytym w Eucharystii, bo wierzą, że Święta Hostia wiedzie do niebios bram. Tradycyjnie przygotowano symboliczne ołtarze wystawienia, przy których kapłani czytali fragmenty Ewangelii związane z tajemnicą dnia.

Dzień 26maja, to Dzień Matki, Kochane Mamy uczciliśmy wierszami i pieśniami im poświęconymi w przed dzień, w środę o godz. 18.00 w Sali św. Fortunata w budynku poklasztornym. Pan Jerzy Rybicki i Grzegorz Paczoszka z młodzieżą gimnazjalną, z małymi i starszymi artystami zgotowali naszym mamom wspaniała ucztę duchowa. Nie obyło się bez wzruszeń i ocierania sączących się mimowolnie łez.