Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament...

Procesja Bożego Ciała

W miniony czwartek, 4 czerwca, obchodziliśmy uroczystość Bożego Ciała. Zgodnie z tradycją wyszliśmy na ulice naszego miasteczka, aby wyrazić swoje uwielbienie dla Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

Uroczystość Bożego Ciała ma bardzo bogatą historię. Jej początki wiążą się z widzeniami świętej Juliany z Cornillon. Papież Benedykt XVI w katechezie wygłoszonej w czasie audiencji generalnej 17 listopada 2010 roku nazwał ją mało znaną świętą niewiastą, której zapał przyczynił się do ustanowienia jednej z najważniejszych uroczystości liturgicznych. Zakonnica w szesnastym roku życia podczas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie miała widzenie. Ujrzała biegnącą wzdłuż średnicy księżyca ciemną rysę. Otrzymała poza widzeniem łaskę jego zrozumienia. Księżyc symbolizował życie Kościoła na ziemi, natomiast ciemna linia oznaczała brak święta liturgicznego, w którego ustanowienie Juliana miała się skutecznie zaangażować. Miało to być święto, w którym wierzący mogliby adorować Eucharystię i wynagradzać wszelkie zniewagi Najświętszego Sakramentu. W 1246 roku biskup Robert z Thourotte pod wpływem widzeń świętej Juliany ustanowił uroczystość dla diecezji Liége. Dla całego Kościoła uroczystość miała być wprowadzona bullą papieża Urbana IV z 1264 roku. Papież uzasadnił konieczność dokonania zmiany w kalendarzu liturgicznym, pisząc, że Boże Ciało stanie się "zadośćuczynieniem za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczeniem pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia." Z powodu śmierci papieża bulla nie została ogłoszona. Uroczystość ostatecznie ustanowił papież Jan XXII na początku XIV wieku. W Polsce Boże Ciało obchodzono po raz pierwszy w diecezji krakowskiej, a miało to miejsce w 1320 roku.

W naszej parafii tradycyjnie wędrowaliśmy za Najświętszym Sakramentem do 4 ołtarzyków przygotowanych przez mieszkańców Stawisk. Pierwszy z nich – przy ulicy Łomżyńskiej – został wykonany przed kapliczką Matki Bożej, a jego centralnym punktem była lśniąca w czerwcowym słońcu monstrancja. Dwa kolejne ołtarzyki – przy ulicy 550-lecia Stawisk oraz ulicy Sadowej – zdobiły symbole eucharystyczne. Szczególne wzruszenie wywołał w wiernych uczestniczących w procesji czwarty – tworzyły go dzieci. Stojąc wokół ołtarza i wpatrując się w ukrytego w monstrancji Pana Jezusa, składały świadectwo swojej wiary.

Przy każdym ołtarzyku modlitwie kapłana oraz odczytaniu fragmentu Ewangelii towarzyszyło odśpiewanie suplikacji oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Uczestnicząc w procesji i pochylając głowę na błogosławieństwo, wyrażaliśmy swoje uwielbienie dla Pana Jezusa i głęboką wiarę, że pozostaje On wśród nas – tak jak powiedział: "Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata".

D.H.

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg 0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg 0007.jpg 0008.jpg 0009.jpg 0010.jpg 0011.jpg 0012.jpg 0013.jpg 0014.jpg 0015.jpg 0016.jpg 0017.jpg 0018.jpg 0019.jpg 0020.jpg 0021.jpg 0022.jpg 0023.jpg 0024.jpg 0025.jpg 0026.jpg 0027.jpg 0028.jpg 0029.jpg 0030.jpg 0031.jpg 0032.jpg 0033.jpg 0034.jpg 0035.jpg 0036.jpg 0037.jpg 0038.jpg 0039.jpg 0040.jpg 0041.jpg 0042.jpg 0043.jpg 0044.jpg 0045.jpg 0046.jpg 0047.jpg 0048.jpg 0049.jpg 0050.jpg 0051.jpg 0052.jpg 0053.jpg 0054.jpg 0055.jpg 0056.jpg 0057.jpg 0058.jpg 0059.jpg 0060.jpg 0061.jpg 0062.jpg 0063.jpg 0064.jpg 0065.jpg 0066.jpg 0067.jpg 0068.jpg 0069.jpg 0070.jpg 0071.jpg 0072.jpg 0073.jpg 0074.jpg 0075.jpg 0076.jpg 0077.jpg 0078.jpg 0079.jpg 0080.jpg 0081.jpg 0082.jpg 0083.jpg 0084.jpg 0085.jpg 0086.jpg 0087.jpg 0088.jpg 0089.jpg 0090.jpg 0091.jpg 0092.jpg 0093.jpg 0094.jpg 0095.jpg 0096.jpg 0097.jpg 0098.jpg 0099.jpg 0100.jpg 0101.jpg 0102.jpg 0103.jpg 0104.jpg 0105.jpg 0106.jpg 0107.jpg 0108.jpg 0109.jpg 0110.jpg 0111.jpg 0112.jpg 0113.jpg 0114.jpg 0115.jpg 0116.jpg 0117.jpg 0118.jpg 0119.jpg 0120.jpg 0121.jpg 0122.jpg 0123.jpg 0124.jpg 0125.jpg 0126.jpg 0127.jpg 0128.jpg 0129.jpg 0130.jpg 0131.jpg 0132.jpg 0133.jpg 0134.jpg 0135.jpg 0136.jpg