Pani Barbara Czarnecka

Od 19 lat pracuje jako nauczyciel katecheta w Szkole Podstawowej w Stawiskach, Porytem i Szkole Filialnej w Dzierzbi. Ukończyła studia magisterskie w kierunku teologia ogólna na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz studia podyplomowe: Przekaz informacji i bibliotekoznawstwa w Pułtusku.