Cicha noc, święta noc, pokój niesie…

Dodane przez guziec - pt., 12/31/2021 - 15:40
Błogosławieństwo

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia upłynęły, jak zawsze, w radości, że Bóg się nam narodził w maleńkiej Dziecinie. Licznie zgromadzeni na Mszach św. goście i parafianie przyjęli z radością orędzie, że Bóg wywyższył ludzką naturę rodząc się człowiekiem z Maryi Dziewicy, a małżeństwo i rodzina została wezwana do wyjątkowych zadań. Każdy człowiek jest zrodzony do przyjmowania, noszenia Bożej łaski a unikania zła i grzechu. Kaznodzieja przypomniał, że Nowonarodzony jest Księciem Pokoju, i że upragniony pokój całemu światu i poszczególnym narodom, jak i każdemu z osobna człowiekowi może dać tylko Chrystus. Dlatego potrzeba przyjmować Dziecię Jezus do swojego życia. Kościół misyjny wciąż daje świadectwo niesienia innym narodom Księcia Pokoju i głoszenia Ewangelii pokoju. Pokora i ubóstwo Żłóbka Betlejemskiego jest wciąż aktualnym wezwaniem do poskramiania wygórowanych pragnień i przyjęcia betlejemskiej ciszy.

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w Liście na Boże Narodzenie 2021r., drugiego dnia świąt, w interesujący sposób podjął temat prawdy. Przywołując starochrześcijańskie dzieło pt. Nauka dwunastu Apostołów stwierdza, że człowiek ma do wyboru dwie drogi – drogę życia opartą na miłości Boga i bliźniego oraz drogę śmierci, pełną zła wynikającego z odwrócenia się od Stwórcy. Jak niebezpieczna wciąż jest droga śmierci świadczą wyliczone w tym dziele zachowania ludzi, którzy nią kroczą. Zachowania te są łudząco podobne do współcześnie obserwowanych w naszej codziennej rzeczywistości, a cechuje je nienawiść, pycha, obłuda, zazdrość, bezczelność, kłamstwo, zanik wszelkiej bojaźni, bezwstyd w mowie, dążenie do zysku, odwracanie się od potrzebujących, kradzieże i zabójstwa, także dzieci poczętych. Patrząc na taki świat, wydaje się nam, że pierwotny, doskonały raj był jakimś wyjątkowym, pozaziemskim miejscem, tymczasem – jak mówią Ojcowie Kościoła – jest to ta sama ziemia, ale niszczona przez nas, ponieważ sprzeciwiliśmy się woli Boga i zeszliśmy z Jego drogi. Chrystus, przychodząc na ten świat, powiedział o sobie samym, że jest prawdą. Chrześcijanin nie może przejść obok tych słów obojętnie i zlekceważyć prawdy o boskim pochodzeniu i ostatecznym celu świata i człowieka.

Drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia przypadło Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, małżonkowie odnawiali swoje sakramentalne ślubowania, a po Mszy św. każdy osobiście lub rodzinnie mógł otrzymać błogosławieństwo od Dzieciątka Jezus.

foto2.jpg foto3.jpg blogoslawienstwo.jpg