Jubileusz 25 lat Kapłaństwa Proboszcza naszej parafii, ks. Wojciecha Turowskiego

Dodane przez guziec - ndz., 05/23/2021 - 16:32
ks. Wojciech Turowski
Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
Ps 103,2

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w naszej parafii, ks. Proboszcz obchodził swój srebrny jubileusz kapłaństwa. Na Mszy św. o godz. 12.00 społeczność szkoły podstawowej w Stawiskach z dyrekcją, nauczycielami oraz uczniami, jak również kręgi Domowego Kościoła i chór parafialny, licznie zgromadzenie parafianie modlili się za swego Pasterza do Boga, dziękując za tajemnicę kapłaństwa, którą przez swoją posługę Jubilat odsłania każdego dnia przy odprawianiu Mszy św., i głoszonym z wiarą i Bożą mocą słowem Bożym. Ks. Wojciech Turowski w homilii powiedział, że „Duch Św. nie jest udzielany indywidualnie każdemu z nas i dla każdego z nas oddzielnie, prywatnie. Nie jest On darem prywatnym i dla „prywatnego użytku”. Raczej należy rozumieć, że jest to Dar Chrystusa dla Kościoła i w Kościele (1 Kor 12; LG 7). Dlatego też wszystkie dary Ducha Św. muszą i powinny być używane dla dobra, dla budowania Kościoła i w Kościele”. Nawiązał do dnia przyjęcia święceń kapłańskich w dniu 25 maja 1996r. w katedrze łomżyńskiej z rąk bpa Tadeusza Zawistowskiego i do pierwszej Mszy Prymicyjnej odprawionej w Zambrowie w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej, w dniu 2 czerwca 1996r. Wezwał do odnowienia relacji z Duchem Św., która zadzierzgnęła się w dniu chrztu św. a została umocniona w sakramencie bierzmowania i odnawia się zawsze ilekroć z miłością przyzywamy pomocy Boską Osobę. „Kochajmy Ducha Świętego, gdyż On jest Darem Boga dla naszego uświęcenia”. Homilię zakończył modlitwą:
"O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. Poddaję się chętnie wszystkiemu, co ode mnie zażądasz, pragnę przyjąć wszystko, co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Amen".

Pod koniec mszy były życzenia, kwiaty i dużo radości oraz pamiątkowe obrazki jubileuszu 25 lat kapłaństwa. Ksiądz Jubilat zaprosił na dalsze świętowanie na plebanię do Sali św. Fortunata.

25lecie01.jpg 25lecie02.jpg 25lecie03.jpg 25lecie04.jpg 25lecie05.jpg 25lecie06.jpg 25lecie07.jpg 25lecie08.jpg 25lecie09.jpg 25lecie10.jpg 25lecie11.jpg 25lecie12.jpg 25lecie13.jpg 25lecie14.jpg 25lecie15.jpg 25lecie16.jpg 25lecie17.jpg 25lecie18.jpg 25lecie19.jpg 25lecie20.jpg 25lecie21.jpg 25lecie22.jpg 25lecie23.jpg 25lecie24.jpg 25lecie25.jpg 25lecie26.jpg 25lecie27.jpg 25lecie28.jpg 25lecie29.jpg 25lecie30.jpg 25lecie31.jpg 25lecie32.jpg 25lecie33.jpg 25lecie34.jpg 25lecie35.jpg 25lecie36.jpg 25lecie37.jpg 25lecie38.jpg 25lecie39.jpg 25lecie40.jpg 25lecie41.jpg 25lecie42.jpg 25lecie43.jpg 25lecie44.jpg 25lecie45.jpg 25lecie46.jpg