ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Dodane przez guziec - sob., 04/11/2020 - 21:49
Jezus Zmartwychwstały

Wesoły nam dziś dzień nastał,
Którego z nas każdy żądał,
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, Alleluja.

Drodzy Siostry i Bracia, Kochana Wspólnoto Parafii św. Antoniego w Stawiskach.

Czas Wielkiego Postu w tym roku stał się wyjątkowym czasem próby dla całego świata, w którym panuje pandemia koronawirusa. Kwarantanna, izolacja, nie możliwość pójścia na Mszę św., do spowiedzi wielkanocnej, to wszystko nowa, wyjątkowa rzeczywistość. Zalecenia te są dla wspólnego dobra, by uchronić swoje i innych zdrowie i życie.

„W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście” (1 Tes 18-19) poucza nas św. Paweł Apostoł. Niech ten czas nie gasi w nas płomienia wiary, przeciwnie, niech potęguje w nas pragnienie spotkania na wspólnym uwielbianiu Boga. W każdym doświadczeniu warto widzieć promienie światła Bożego. „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23,4).

Panująca pandemia nie jest z woli Boga, nie jest niszczycielską karą zesłaną na ludzkość. Dobry Bóg nie po to nabył nas drogocenną krwią swojego Jedynego Syna – Jezusa Chrystusa, aby tak łatwo oddać nas na unicestwienie. Wszystko na świecie dzieje się za dopustem Bożym. Św. Cyprian poucza: „Pan zapragnął wypróbować swą rodzinę, a ponieważ długi czas pokoju zepsuł przekazaną nam Bożą dyscyplinę, niebieskie napomnienie rozbudziło naszą wiarę (…). Chociaż zasłużyliśmy na większą karę za nasze grzechy, to jednak najmiłosierniejszy Pan tak pokierował wszystkim, że to, co się wydarzyło, wyglądało raczej na próbę niżli na prześladowanie (De lapsis, 5).

Przed nami Triduum Paschalne, w którym Kościół celebruje misteria zbawienia dokonane przez Jezusa Chrystusa, wydarzenia nazywane Wielką Tajemnicą wiary. Przeżyjmy je w duchowej łączności z całą wspólnotą parafialną w domach z rodziną, łącząc się przez transmisje telewizyjne czy radiowe. Niech nasze serca pokornie błagają Boga o odpuszczenie naszych win, i grzechów i wyrażają pragnienie w najbliższym możliwym czasie wyspowiadania się. W takiej dyspozycji ducha przyjmijmy duchową Komunię – Jezusa Chrystusa, który do nas przychodzi przez wiarę. Wchodząc w cierpienie i śmierć Chrystusa podążajmy ku zmartwychwstaniu. Przechodząc z Chrystusem przez mroki grzechu i śmierci idźmy do świętości Królestwa Bożego, przez modlitwę. Upadając pod krzyżem własnej egzystencji, aż do dna grobu śmierci, z Chrystusem wejdźmy do nowego życia; życia pokoju, miłości i nadziei, przez osobiste nawrócenie.

Drodzy, z Ks. Grzegorzem tęsknimy za Wami, nie możemy się doczekać na wspólne spotkanie w naszej parafialnej świątyni. Niech ten czas potęguje w nas głód wspólnotowej modlitwy, rozbudza radość na spotkanie w niedługim czasie. Wszystkich Was ogarniamy kapłańską modlitwą i każdego dnia zawierzamy Dobremu Bogu i Matce naszego Pana w różańcu św.

Na Święta Paschalne, zwycięstwa życia nad śmiercią, świętości nad grzechem, pokoju nad nienawiścią życzymy Wam, aby Zmartwychwstały obdarzał wasze serca niczym niezmąconym pokojem. A czas spędzany w rodzinie niech pogłębia więzi między Wami. W górę serca, gdyż Pan prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja, Alleluja!

Wasi Duszpasterze