Dzień Życia Konsekrowanego

Dodane przez guziec - czw., 02/06/2020 - 09:23
Maria Terezja Pliszka

„Powołanie zakonne jest codziennym „umieraniem” dla Chrystusa w drugim człowieku. Owo „umieranie” - paradoksalnie rodzi nas do życia wiecznego. Dokonuje się to poprzez przekraczanie ludzkiego myślenia, które próbuje ograniczyć nasze życie wyłącznie do doczesności. A przecież mamy najpierw troszczyć się o Królestwo Boże, a wtedy wszystko inne będzie nam dodane(por. Mt 6,33). Ślubowane rady ewangeliczne: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo są zaproszeniem do oderwania się od spraw tego świata i spojrzenia ku górze skąd nadejść ma pomoc od Pana, Pana, który stworzył niebo i ziemię(por. Ps 121). (…) W dniu dzisiejszym z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego pragniemy podziękować wszystkim osobom konsekrowanym, które codziennie towarzyszą ludziom w ich pielgrzymce do życia wiecznego. Konsekrowani, ofiarowując swoje życie Chrystusowi poprzez ślubowanie rad ewangelicznych, a zwłaszcza ślub czystości są dla dzisiejszego świata zapowiedzią tego, co nastąpi w wieczności, gdzie nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić (Mt 22,30). To świadectwo bycia stróżem poranka wielkanocnego i świadkiem zmartwychwstania Jezusa jest wyrazem głębokiej wiary płynącej ze spotkania z Odwieczną Miłością” - Napisali biskupi na Dzień Życia Konsekrowanego.

W Święto Ofiarowania Pańskiego gościła w naszym kościele Siostra Terezja ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, która publicznie odnowiła złożone przed laty śluby wieczyste. Przed zgromadzeniem liturgicznym wypowiedziała następujące słowa:

W obecności Boga Wszechmogącego: Ojca, Syna i Ducha Świętego w obecności Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i jej błogosławionego Oblubieńca św. Józefa ja Maria Terezja odmawiam me śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa wg. Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Błagam Cię o Boże mój, abyś przyjął tę moją pokorną i całkowitą ofiarę, i dał mi łaskę wierności i wytrwania w tym Zgromadzeniu, aż do śmierci.

Następnie ks. proboszcz odmówił nad Siostrą następującą modlitwę:

Modlitwa na odnowienie ślubów zakonnych

Boże, Dawco i Stróżu świętych zamiarów, Tobie należy się od nas chwała. Ty, przez swoje Słowo w Duchu Świętym, z niewymownej miłości stworzyłeś rodzinę ludzką i tak ją ukochałeś, że dopuściłeś ją do współżycia z Tobą, ozdabiając ją jak oblubienicę podobieństwem do Ciebie i życiem wiecznym. A gdy ludzkość zwiedziona przez podstęp szatana stargała święte więzy wierności, nie zerwałeś z nią przymierza miłości, ale litościwie je odnowiłeś. Wiedziony odwieczną miłością, zawarłeś je znowu z Noem, sługą swoim. Później z potomstwa wiernego Abrahama wybrałeś sobie naród liczniejszy od gwiazd na niebie i nadałeś mu prawa przymierza za pośrednictwem Mojżesza. W tym ludzie przez Ciebie umiłowanym przez wieki istniały święte niewiasty, znane z pobożności i męstwa, słynne z wiary i sprawiedliwości.

Gdy zaś nadeszła pełnia czasów, wzbudziłeś z pnia Jessego Świętą Dziewicę, na którą zstąpił Duch Pocieszyciel i moc Twoja Ją ogarnęła, tak, że bez naruszenia dziewictwa zrodziła Zbawiciela świata. On to, ubogi, pokorny i posłuszny, stał się przyczyną i przykładem wszelkiej świętości: założył Kościół – Oblubienicę i tak ją ukochał, że wydał za nią samego siebie i uświęcił ją Krwią swoją. Twoja zaś, Panie, Opatrzność zrządziła, by w Jego ślady wstępowały niezliczone dziewice, stając się Jego uczennicami i zasługując na godność Jego oblubienic.

Ich niezliczoną różnorodnością kwitnie Kościół święty, jak oblubienica strojna w swe klejnoty, królowa odziana mocą, matka chlubiąca się dziećmi.

Boże, Ojcze, ześlij moc Ducha Świętego na tę córkę Twoją, a naszą siostrę: Marię, Terezję Pliszka, ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu i pobłogosław Ją +. Panie, podtrzymuj płomień postanowienia, które w jej sercu wzbudziłeś, który dziś potwierdziła swym ślubowaniem. Niechaj, o Panie, lśni w niej nowym blaskiem jasność Chrystusa i niewinnego życia. Niechaj przylgnie do Ciebie żarliwą miłością, wzmocniona świętymi więzami zakonnymi. Niechaj dochowa wierności Chrystusowi; niech ogromną miłością kocha Matkę – Kościół i niech tą miłością nadprzyrodzoną obejmie wszystkich ludzi, przed którymi ma świadczyć o błogosławionej nadziei dóbr niebieskich. Amen

maria_03.jpg maria_05.jpg maria_01.jpg maria_02.jpg maria_04.jpg maria_10.jpg maria_08.jpg maria_06.jpg maria_09.jpg maria_07.jpg