„Należy mocno wierzyć i otwarcie wyznawać, że jest to to samo Ciało, które zrodziła Najświętsza Dziewica”

Dodane przez guziec - pt., 06/12/2020 - 10:18
Monstrancja

Dziś Boże Ciało. W Uroczystość Najdroższego Ciała i Krwi Pańskiej, składając dzisiaj ofiarę Eucharystyczną i cześć Bogu ukrytemu pod osłoną Chleba w uroczystej procesji, dziękujemy za Chleb dający życie światu. W Nim uobecnia się ofiara Chrystusa i nasze zjednoczenie z Bogiem, a także zjednoczenie z wszystkimi uczestnikami stołu, wokół którego gromadzimy się, by sprawować pamiątkę Pana. „W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy”. (Dekret o posłudze i życiu kapłanów 5, Sob. Wat. II).

W homilii, proboszcz parafii zwrócił uwagę na bliskość Boga, jaka nastąpiła, kiedy Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy pozostał z nami w Eucharystii, „do końca nas umiłował”, dlatego jest z nami przez wszystkie dni. Kaznodzieja przypomniał nauczanie Naszego patrona na ten temat; mówił: <<Św. Antoni Padewski nauczał: „Należy mocno wierzyć i otwarcie wyznawać, że jest to to samo Ciało, które zrodziła Najświętsza Dziewica, które wisiało na krzyżu, leżało w grobie, trzeciego dnia zmartwychwstało, wstąpiło do nieba, a dziś Kościół stale daje Je nam, bo Ono przeistacza nas w Chrystusa”>>. Warto często się zastanawiać, jak wielką Bożą tajemnicę przyjmuje w Komunii św.

Odnosząc się do współczesności, ks. proboszcz zauważył, że w pogoni „za chlebem” i „do chleba” współczesny chrześcijanin tak łatwo rezygnuje z Mszy św., w niedzielę podejmuje prace niekonieczne, przez co łamie przykazanie Boże lub idąc za współczesnym stylem życia, po świecku, przed telewizorem czy komputerem spędza niedziele, bez Mszy św. i Komunii Św. Św. Justyn powiedział: „Nikt o zdrowych zmysłach nie przejdzie od wiary do bezbożności". A jednak tak się dzieje – ze smutkiem stwierdził homilista. Człowiek, bez Chrystusa nie jest w pełni człowiekiem. Dlatego potrzebujemy Chrystusa Eucharystycznego, aby w każdego z budował człowieka nowego, uduchowionego, uchrystusowionego. Za kard. Wyszyńskim należy powiedzieć ratujmy człowieczeństwo: „To przede wszystkim uwierzmy Jezusowi Chrystusowi, szanujmy każde życie, nie szkodźmy nikomu, ani sobie ani otoczeniu”.

Po Mszy o godz. 10.00 wyruszyła ulicami eucharystyczna procesja, ul. Łomżyńską, ul. 550 – lecia Stawisk i ul. Cedrowską. Pogoda dopisała, jak co roku, dopisali również mieszkańcy naszej parafii.

IMG_0226.jpg IMG_0231.jpg IMG_0239.jpg IMG_0242.jpg IMG_0245.jpg IMG_0248.jpg IMG_0249.jpg IMG_0250.jpg IMG_0252.jpg IMG_0254.jpg IMG_0255.jpg IMG_0257.jpg IMG_0259.jpg IMG_0263.jpg IMG_0265.jpg IMG_0266.jpg IMG_0268.jpg IMG_0274.jpg IMG_0275.jpg IMG_0277.jpg IMG_0284.jpg IMG_0286.jpg IMG_0290.jpg IMG_0291.jpg IMG_0295.jpg IMG_0297.jpg IMG_0298.jpg IMG_0302.jpg IMG_0304.jpg IMG_0305.jpg IMG_0306.jpg IMG_0307.jpg IMG_0310.jpg IMG_0312.jpg IMG_0314.jpg IMG_0315.jpg IMG_0316.jpg IMG_0317.jpg IMG_0319.jpg IMG_0324.jpg IMG_0329.jpg IMG_0334.jpg IMG_0336.jpg IMG_0338.jpg IMG_0341.jpg IMG_0343.jpg IMG_0344.jpg IMG_0346.jpg IMG_0349.jpg IMG_0358.jpg IMG_0359.jpg IMG_0360.jpg IMG_0361.jpg IMG_0363.jpg IMG_0365.jpg IMG_0366.jpg IMG_0370.jpg IMG_0374.jpg IMG_0380.jpg IMG_0384.jpg IMG_0385.jpg IMG_0387.jpg IMG_0390.jpg IMG_0393.jpg IMG_0398.jpg IMG_0399.jpg IMG_0401.jpg IMG_0402.jpg IMG_0404.jpg IMG_0410.jpg IMG_0416.jpg IMG_0418.jpg