Dzień skupienia kandydatów do bierzmowania

Dodane przez guziec - pon., 12/02/2019 - 11:35
Dzień skupienia kandydatów do bierzmowania

Młodzież z Ruchu Lednickiego, działającego przy parafii św. Antoniego z Padwy w Stawiskach, a jednocześnie animatorzy młodzieży przygotowującej się do bierzmowania zorganizowała dzień skupienia na zakończenie pierwszego etapu formacji młodzieży. Spotkania z kandydatami do bierzmowania odbywają się co tydzień w piątek i trwają cztery godzin. Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą świętą w kościele o godzinie siedemnastej. Po Mszy św., w sali św. Fortunata, młodzież uwielbia Boga, wykonując tańce lednickie pod okiem swoich animatorów. Po radosnym uwielbieniu Boga tańcem, wszyscy zasiadamy do wspólnego posiłku. Zazwyczaj tym posiłkiem są kanapki i herbata przygotowana przez wspólnotę lednicką. Ten czas, wspólnego stołu tworzy atmosferę przyjaźni i serdeczności między księżmi, animatorami i młodzieżą. Po agape następuje trzecia część, w której czasie młodzież słucha konferencji tematycznej. Dla przyswojenia i pogłębienia tematu, młodzież ogląda film, w którym jeszcze raz poruszone są najważniejsze zagadnienia konferencji. Na zakończenie spotkania, odbywają się grupki dzielenia. W grupach dzielenia, pod okiem animatora, każdy ma szanse opowiedzieć o swoim doświadczeniu wiary, przez pryzmat usłyszanej konferencji i obejrzanego filmu. To młodzi ewangelizują młodych, wiara i odwaga pojedynczego człowieka kształtuje postawę chrześcijańską i odwagę wiary wśród rówieśników. Dziś jako opiekun tej wspólnoty widzę jak młodzież się zmienia, jak pragnie Boga i zrozumienia siebie w duchu Ewangelii. Dziś łatwiej im jest mówić o wierze i Bogu, dlatego na zakończenie roku liturgicznego został zorganizowany i przeprowadzony dwudniowy czas skupienia w budynku szkoły w Budach Stawiskich. W piątek po wysłuchaniu konferencji młodzież w skupieniu adorowała Najświętszy Sakrament. W czasie tego spotkania sam Jezus dotykał serca, oczyszczał i wzmacniał człowieka. W czasie adoracji każdy mógł skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, aby muc w sobotę po wygłoszonych konferencjach i spotkaniu panelowym w małych grupach i z oczyszczonym sercem na nową przeżyć Mszę świętą. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przeprowadzeniu dnia skupienia za pomoc, a w szczególności księżom z parafii w Jedwabnem, dyrektorowi szkoły w Stawiskach, któremu podlega szkoła w Budach Stawiskich, rodzicom i animatorom.

Ks. Grzegorz Dębek.

dzien-skupienia01.jpg dzien-skupienia02.jpg dzien-skupienia03.jpg dzien-skupienia04.jpg dzien-skupienia05.jpg dzien-skupienia06.jpg dzien-skupienia07.jpg dzien-skupienia08.jpg dzien-skupienia09.jpg dzien-skupienia10.jpg dzien-skupienia11.jpg dzien-skupienia12.jpg dzien-skupienia13.jpg dzien-skupienia14.jpg dzien-skupienia15.jpg dzien-skupienia16.jpg dzien-skupienia17.jpg dzien-skupienia18.jpg dzien-skupienia19.jpg dzien-skupienia20.jpg dzien-skupienia21.jpg dzien-skupienia22.jpg dzien-skupienia23.jpg dzien-skupienia24.jpg dzien-skupienia25.jpg dzien-skupienia26.jpg dzien-skupienia27.jpg dzien-skupienia28.jpg dzien-skupienia29.jpg