Spotkania małżeńskie - kawiarenki

W dokumencie soborowym "Gaudium et spes" czytamy w punkcie 47: „Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Dlatego też chrześcijanie wraz ze wszystkimi, którzy tę wspólnotę wysoko cenią, szczerze się radują z dzisiejszego wzrostu różnego rodzaju pomocy sprzyjających owej wspólnocie miłości i pielęgnowaniu jej w życiu, ciesząc się, że małżonkowie i rodziny doznają wsparcia w ich szczytnym zadaniu. Ponadto chrześcijanie spodziewają się cenniejszych dobrodziejstw stąd wynikających i sami pragną je powiększać”. W myśl dokumentu w Kościele powszechnym jest wiele wspólnot i miejsc, które sprzyjają rozwojowi małżeństwa i rodziny. Służą one, by jeszcze bardziej przeżywać piękno powołania małżeńskiego. W naszej parafii działające dwa kręgi Kościoła Domowego 11 grudnia przeżywały niezwykłe spotkanie – „kawiarenki dialogowe”. Forma ta była okazją do oderwania się od spraw codziennych i spokojnej rozmowy na proponowany temat. Pomaga w odnowieniu wzajemnych relacji, odkrywaniu serca małżonka, nauce dobrej komunikacji. Dziękujemy Bogu za ten czas oraz pary, które pośród obowiązków i pracy potrafiły znaleźć czas, by doskonalić dialog w małżeństwie.

kawiarenki01.jpg
kawiarenki02.jpg
kawiarenki03.jpg
kawiarenki04.jpg
kawiarenki05.jpg
kawiarenki06.jpg
kawiarenki07.jpg
kawiarenki08.jpg
kawiarenki09.jpg
kawiarenki10.jpg
kawiarenki11.jpg
kawiarenki12.jpg
kawiarenki13.jpg
kawiarenki14.jpg
kawiarenki15.jpg
kawiarenki16.jpg
kawiarenki17.jpg
kawiarenki18.jpg
kawiarenki19.jpg
kawiarenki20.jpg
kawiarenki21.jpg
kawiarenki22.jpg
kawiarenki23.jpg
kawiarenki24.jpg
kawiarenki25.jpg
kawiarenki26.jpg