Misje Święte

Parafia św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach

6 - 13 czerwca 2016 r.

Logo Rok Miłosierdzia

Umiłowani w Chrystusie, tworzący wspólnotę parafii św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach!

Trwa Rok Święty Miłosierdzia. Jest to czas łaski Bożej, szcze­gólnej okazji doświadczenia Miłosierdzia Bożego. Dla nas Pola­ków jest to także czas przeżywania radości i dumy z 1050. rocz­nicy przyjęcia chrztu. Jako Wasi duszpasterze wspólnie z radę pastoralną naszej parafii podjęliśmy decyzję, by w ten szczególny czas Miłosierdzia Bożego i wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa naszego narodu zorganizować misje parafialne.

Zapraszamy Was, każdą i każdego z osobna, każdą z rodzin na Misje Święte - w Roku Świętym Miłosierdzia, w terminie od 6 do 13 czerwca 2016 r. Przeprowadzi je ojciec franciszkanin dr hab. Paweł Warchoł z Niepokalanowa.

W gąszczu codzienności, w wirze różnych spraw i problemów, trudnych decyzji często gubimy to, co jest najważniejsze. Zabie­gam, utrudzeni i zmęczeni ponad ludzkie siły potrzebujemy cza­su, by odetchnąć, odpocząć, nabrać nowych sił. Takim czasem zatrzymania się i refleksji nad własnym życiem oraz okazją do spotkania z Bogiem niech będą misje W blasku Ewangelii warto zrobić rachunek sumienia, rachunek swojego życia. To, co niepo­trzebne, należy odrzucić, co wartościowe - zachować, a za wszel­kie dobro - podziękować Bogu

Niech Światło głoszonej Ewangelii rozbudzi we wszystkich ser­cach radość wiary, która jest potrzebna do dynamicznego budo­wania cywilizacji miłości, ludzi szanujących się, przebaczających wszelkie winy i urazy, prawdziwie kochających siebie, własne ro­dziny, Chrystusa i Jego Kościół, którym jesteśmy

Droga Siostro i Drogi Bracie!

Przyjmij serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych Niech one staną się dla Ciebie drogowskazem, kolejną szansą, którą Ci daje Bóg.

Módlmy się gorąco do naszego patrona św Antoniego z Pad­wy o otwartość naszych serc na działanie Ducha Świętego, Świa­tłości Najświętszej, Serc Wierzących Wnętrza, by przyszła wiosna odnowy wiary w Boga w naszej wspólnocie parafialnej.

Wasi Duszpasterze
Ks. Wojciech Turowski - proboszcz
Ks Wojciech Turek - wikariusz

Program Misji

6 CZERWCA - poniedziałek

 • 17:00 - Msza święta na rozpoczęcie misji z hymnem do Ducha Świętego

7 CZERWCA - wtorek

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

 • 8:OO - Msza święta z nauką ogólną
 • 10:00 - Msza święta z nauką ogólną
 • 15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 17:00 - Msza święta z nauką ogólną
 • 21:00 - Apel Jasnogórski z rozważaniem

8 CZERWCA - środa

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

 • 8:00 - Msza święta z nauką ogólną
 • 10:00 - Msza święta z nauką ogólną
 • 15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 17:00 - Msza święta z nauką ogólną z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
 • 21:00 - Apel Jasnogórski z rozważaniem

9 CZERWCA - czwartek

Sakrament namaszczenia chorych oraz modhtwa o uzdrowienie.

 • 8:00 - Msza święta z nauką ogólną z udzieleniem sakramentu chorych
 • 10:00 - Msza święta z nauką ogólną z udzieleniem sakramentu chorych
 • 15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 17:00 - Msza święta z nauką ogólną z udzieleniem sakramentu chorych oraz po Mszy świętej modlitwa o uzdrowienie
 • 21:00 - Apel Jasnogórski z rozważaniem

10 CZERWCA - piątek

Dzień pokuty i pojednania.

 • 8:00 - Msza święta z nauką ogólną
 • 10:00 - Msza święta z nauką ogólną
 • 15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 17:00 - Msza święta z nauką ogólną
 • 21:00 - Apel Jasnogórski z rozważaniem

11 CZERWCA - sobota

Dzień poświęcony Maryi.

 • 8:00 - Msza święta z nauką ogólną
 • 10:00 - Msza święta z nauką ogólną
 • 15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 17:00 - Msza święta z nauką ogólną z poświęce­niem obrazów ku czci Maryi. Akt oddania Matce Boskiej parafii
 • 21:00 - Apel Jasnogórski z rozważaniem

12 CZERWCA - niedziela

Odpust ku czci św. Antoniego.
Rozważania o Eucharystii.

 • 8:00 - Msza święta z nauką ogólną
 • 10:00 - Msza święta z nauką ogólną
 • 12:00 - Msza święta z nauką dla dzieci
 • 15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 16:00 - Msza święta z nauką ogólną. Po Mszy świętej nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych
 • 21:00 - Apel Jasnogórski z rozważaniem

13 CZERWCA - poniedziałek

Dzień poświęcony miłosierdziu.
Błogosławieństwo chleba św. Antoniego.

 • 8:00 - Msza święta z nauką ogólną
 • 10:00 - Msza święta z nauką do dzieci
 • 14:00 - Msza święta pod przewodnictwem JE Bp. Janusza Stepnowskiego - bierzmowanie
 • 17:00 - Msza święta z nauką na zakończenie misji (Modlitwa pod krzyżem i uroczyste błogosławieństwo).

SPOWIEDŹ MISYJNA

środa, czwartek i piątek na każdej Mszy świętej

Misje Święte poprowadzi ojciec franciszkanin dr hab. Paweł Warchoł