Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Rezurekcją o godz. 6.00 rano przy grobie Pana Jezusa ks. Wojciech Turek obwieścił: „Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja”. Następnie odbyła się procesja, w której wzięli udział: sztandary, proporce, feretrony, służba liturgiczna, chór, strażacy i licznie przybyli wierni. W homilii ks. Wojciech zachęcił do odwagi wyznawaniu wiary w Zmartwychwstałego i głoszenia jej w swoim życiu. Podał przykład Ewy Chodakowskiej trenerki sportowej, która na twitterze w Wielki Piątek zamieściła tekst świadczący o jej wierze i miłości do Chrystusa, za który otrzymała sporo hejtów. „Prawdy nie trzeba bronić, ona sama się obroni. Prawdę trzeba głosić” – tymi słowami zakończył homilię. Na zakończenie mszy, ks. proboszcz przeczytał życzenia Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego, burmistrza Stawisk Krzysztofa Rafałowskiego oraz złożył w imieniu wszystkich duszpasterzy parafii życzenia pokoju, radości życia płynącej od pustego Grobu Pańskiego, gdyż Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!. Przekazał informację o podpisaniu umowy na dofinasowanie z PROW na lata 2014-2020, które są przeznaczone na malowanie fresków w świątyni w 2018r. oraz o przekazaniu niezbędnej dokumentacji do podpisaniu umowy na przydzielone 300 tyś zł na II etap remontu świątyni z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ks. proboszcz podziękował pani Minister Magdalenie Gawin za przychylenie się do naszej prośby, a panu Posłowi Kazimierzowi Gwiazdowskiemu i pani Sekretarz Agnieszce Rutkowskiej za walne wsparcie w przejściu całej procedury administracyjnej.

w01.jpg w02.jpg w03.jpg w04.jpg w05.jpg w06.jpg w07.jpg w08.jpg w09.jpg w10.jpg w11.jpg w12.jpg w13.jpg w14.jpg w15.jpg w16.jpg w17.jpg w18.jpg w19.jpg w20.jpg w21.jpg w22.jpg w23.jpg w24.jpg w25.jpg w26.jpg w27.jpg w28.jpg w29.jpg w30.jpg w31.jpg w32.jpg w33.jpg w34.jpg w35.jpg w36.jpg