Idź i nie grzesz więcej… Rekolekcyjne wezwanie do modlitwy i nawrócenia

01.jpg

Rekolekcje wielkopostne wnoszą do duchowego życia człowieka ożywcze tchnienie łaski Bożej i sprawiają, że w sercu rodzi się pragnienie ponownego odkrywania tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Tegoroczne rekolekcje przeżywaliśmy wspólnie z księdzem Jarosławem Kotowskim, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Motywem przewodnim wygłoszonych przez rekolekcjonistę nauk były słowa modlitwy, którą poznały dzieci z Fatimy za sprawą objawiającego się im anioła: O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca. Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają. Przywołując słowa tej modlitwy w kolejnych dniach, ksiądz Jarosław podkreślał wartość modlitwy w procesie nawrócenia i pokuty.

Rekolekcjonista rozpoczął swoją naukę od wskazania drogi wszystkim wątpiącym w sens ich codziennego trudu i z lękiem myślącym o kolejnym dniu. Przypomniał, że jedynym ocaleniem dla zagubionego człowieka jest pokładanie ufności w Bogu. Aby jednak rozpoznać Jego wolę, należy z Nim rozmawiać i słuchać Go. Modlitewna relacja z Panem Bogiem – jak przypomniał ksiądz Jarosław w kolejnych dniach rekolekcji – to warunek niezbędny do obudzenia w sobie pragnienia nawrócenia, pokuty i przemiany.

Nauki rekolekcyjne stanowiły niezwykłe dopełnienie czytanej w czasie mszy świętej Ewangelii, ponieważ wskazywały drogę do prawdziwego uzdrowienia duszy. Słuchając słów rekolekcjonisty, zadawaliśmy sobie pytanie, kim jesteśmy: ślepcami oczekującymi od Boga pomocy, a może przywróconymi do życia jak ewangeliczny młodzieniec, czy też chorymi na ciele i duszy, do których Chrystus kieruje słowa: Idź i nie grzesz więcej.

Rekolekcje wielkopostne już się zakończyły. Niech obudzone pragnienie nawrócenia i czynienia dobra oraz odkrycie na nowo wartości modlitwy będącej źródłem bliskości z Panem Bogiem pozostaną w naszych sercach jak najdłużej, byśmy w Wielki Piątek umieli z ufnością spojrzeć na krzyż, na którym dokonało się zbawienie.

D. H.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg