Wielka Sobota

W Wielką Sobotę w godzinach wieczornych zgromadziliśmy się przy ognisku, przy którym ks. Proboszcz dokonał poświęcenia i zapalenia paschału symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Następnie po wniesieniu Paschału do świątyni odbyła się liturgia poświęcenia wody. Po Mszy Najświętszy Sakrament został przeniesiony do grobu Pańskiego.
Podczas adoracji wartę przy Chrystusie obecnym w Najświętszym Sakramencie pełniła Ochotnicza Straż Pożarna. Natomiast młodzież ze scholi ubogacała czas adoracji pięknymi rozważaniami i śpiewem.