Wielki Czwartek

W wielki czwartek jak nakazuje tradycja odbyła się wieczorem uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej, na której wspominaliśmy ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Po Mszy św. w asyście lektorów, ministrantów i zgromadzonych wiernych Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy, gdzie był adorowany do późnych godzin nocnych.