Lista Ofiarodawców na budowę organów w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach (na dzień 18 października 2011r.)

in
  • Kupis Anna (Stawiski)
  • Paczoszka Grzegorz (Stawiski)
  • Waszkiewicz Bożena (Stawiski)
  • Olender Mariola (Stawiski)
  • Truszkowska Danuta (Stawiski)
  • Chór Parafialny w Stawiskach
  • Kumelska Zofia (Skroda Mała)
  • Synowczyk Witold (Budy Stawiskie)
  • Jeż Zbigniew (Węgrzynowo)
  • Kółko Różańcowe Niepokalanej
  • Kiełczewska Alina z Rodziną (Skrody Mała)
  • Mieszkańcy sołectwa Tafiły
  • Mieszkańcy sołectwa Skroda Mała
  • Nauczyciele i Pracownicy ze Szkoły Podstawowej w Stawiskach
  • Mieszkańcy sołectwa Barżykowo
  • Mieszkańcy sołectwa Koziki Olszyny
  • Waszkiewicz Bożena z Rodziną
  • Nauczyciele i Praconicy Gimnazjum w Stawiskach
  • Górecki Józef (Stawiski)
  • Gromadzka Jadwiga (Kuczyny)
  • Truszkowski Michał (Stawiski)
  • Banachowski Stanisław (Stawiski)
  • Maciejewska Wanda (Stawiski)
  • Frydryszczyk Irena (Budy Stawiskie)
  • Borawska Sabina (Stawiski)
  • Mieszkańcy sołectwa Kuczyny
  • Morka Tadeusz (Maków Mazowiecki)
  • Mieszkańcy sołectwa Budy Stawiskie
  • Pytel Marek (Karwowo)
  • Lewandowska Elżbieta (Stawiski)
  • Zelkowski Jerzy (Skroda Mała)
  • Ofman Andrzej (Stawiski)
  • Redyk Stanisław (Stawiski)
  • Grela Ewa i Stanisław (Stawiski)
  • Rudzcy Elżbieta i Józef (Stawiski)
  • Laskowski Bogdan z Rodziną (Stawiski)
  • Papież Monika (Stawiski)

Załącznik listy ofiarodawców