Spotkania małżeńskie - kawiarenki

W dokumencie soborowym "Gaudium et spes" czytamy w punkcie 47: „Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Dlatego też chrześcijanie wraz ze wszystkimi, którzy tę wspólnotę wysoko cenią, szczerze się radują z dzisiejszego wzrostu różnego rodzaju pomocy sprzyjających owej wspólnocie miłości i pielęgnowaniu jej w życiu, ciesząc się, że małżonkowie i rodziny doznają wsparcia w ich szczytnym zadaniu. Ponadto chrześcijanie spodziewają się cenniejszych dobrodziejstw stąd wynikających i sami pragną je powiększać”. W myśl dokumentu w Kościele powszechnym jest wiele wspólnot i miejsc, które sprzyjają rozwojowi małżeństwa i rodziny. Służą one, by jeszcze bardziej przeżywać piękno powołania małżeńskiego. W naszej parafii działające dwa kręgi Kościoła Domowego 11 grudnia przeżywały niezwykłe spotkanie – „kawiarenki dialogowe”. Forma ta była okazją do oderwania się od spraw codziennych i spokojnej rozmowy na proponowany temat. Pomaga w odnowieniu wzajemnych relacji, odkrywaniu serca małżonka, nauce dobrej komunikacji. Dziękujemy Bogu za ten czas oraz pary, które pośród obowiązków i pracy potrafiły znaleźć czas, by doskonalić dialog w małżeństwie.

kawiarenki01.jpg kawiarenki02.jpg kawiarenki03.jpg kawiarenki04.jpg kawiarenki05.jpg kawiarenki06.jpg kawiarenki07.jpg kawiarenki08.jpg kawiarenki09.jpg kawiarenki10.jpg kawiarenki11.jpg kawiarenki12.jpg kawiarenki13.jpg kawiarenki14.jpg kawiarenki15.jpg kawiarenki16.jpg kawiarenki17.jpg kawiarenki18.jpg kawiarenki19.jpg kawiarenki20.jpg kawiarenki21.jpg kawiarenki22.jpg kawiarenki23.jpg kawiarenki24.jpg kawiarenki25.jpg kawiarenki26.jpg